VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Lenka Svobodová                                                                                                                                                                     IČ:66610231                                                                                                                                                                                                                      Sídlo: Slunečná 3780/16, 695 01 Hodonín                                                                                                                                           E-mail: info@schutichorvatska.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Požadujete vrácení peněz na jiný bankovní účet, než ze kterého jste platbu za knihu hradili? Pokud ano, uveďte prosím číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte